12
oktober

Zuinige auto moet in 2014 MRB betalen!

Zojuist is er bekend geworden dat er een akkoord is bereikt over de begrotingsafspraken voor 2014. Het kabinet in samenspraak met D66, SGP en de Christenunie zijn na dagen overleg eindelijk tot een overeenkomst gekomen.Nu de eerste details van de begrotingafspraken naar buiten komen blijkt dat wederom de automobilist wordt getroffen. Volgens de begrotingsafspraken gaan de geplande MRB verlagingen niet door en wordt de CO2 grens voor BPM aangescherpt. Dit zijn precies de beleidsopties die vorige week door het kabinet zijn verstuurd aan de oppositiepartijen.

Het is op dit moment nog niet duidelijk om welke MRB verlaging niet doorgaat. De NOS meldt dat het om wegenbelasting gaat die betaald moet worden door de zuinige auto’s. Dit komt ook overeen met de beleidsopties die vorige week zijn verstuurd. De opmerking hierover in de begrotingsafspraken geeft hier alleen nog geen uitsluitsel over.

De geplande verlaging van de MRB vervalt.

De bezuinigingen moeten de staatskas 250 miljoen euro gaan opleveren. Er gingen ook geruchten dat de eventueel voorgenomen overgangsregeling voor oldtimers zou verdwijnen.

Wat wel duidelijk wordt is dat per 2015 de CO2 grenzen voor de BPM worden aangescherpt. Deze aanscherping zou per 2015 er voor moeten zorgen dat er nog eens 200 miljoen euro extra de staatskas invloeit. De voorgenomen verscherping van de CO2 grens zal natuurlijk vooral een negatief effect gaan hebben op de autoverkoop de aankomende jaren.

Vorige week werd er nog wel gesproken over het niet doorgaan van de accijnsverhogingen op diesel en LPG, daar wordt nu met geen woord over gerept.