20
augustus

Wat te doen bij verkeersboetes uit het buitenland?

Het is heel vervelend om na je welverdiende vakantie thuis te komen en daar een dikke envelop te vinden van de leasemaatschappij met daarin het verzoek of je even het resterende vakantiegeld over wilt maken omdat je te hard hebt gereden in het buitenland.

Nog niet al te lang geleden was het heel makkelijk. Werd je geflitst of maakte je een andere verkeersovertreding in het buitenland, dan was het zaak om niet staande gehouden te worden. Werd staande gehouden dan moest er meestal direct betaald worden. Werd je geflitst dan werd de boete vaak niet verstuurd en mocht je dan toch een verkeersboete uit het buitenland ontvangen dan betaalde je gewoon niet.

Deze vlieger gaat helaas niet meer op. Sinds 1 december 2007 is het mogelijk om voor landen binnen de Europese Unie de betaling van een verkeersboete af te dwingen in het buitenland. De laatste tijd beginnen ook steeds meer landen hun boete-administratie systemen naar elkaar open te zetten. Hierdoor is de waarschijnlijkheid dat de verkeersboete uit het het buitenland uiteindelijk toch op de mat valt toegenomen.

Procedure boete uit het buitenland

Meestal ontvangt de overtreder eerst de boete uit het land zelf en pas later wordt het Centraal Justitieel Incasso Bureau aan het werk gezet. Het CJIB int pas een boete uit het buitenland zodra het boetebedrag hoger is dan € 70,- en als de  boete onherroepelijk is. Een boete is onherroepelijk als de bezwaar- en beroepsmogelijkheden in het land van overtreding zijn uitgeput of verlopen. Wordt het CJIB dus ingeschakeld dan is er geen bezwaar meer mogelijk. De mogelijkheid om bezwaar te maken heb je in een eerder stadium gekregen van het land waar de overtreding is begaan.

Wordt de verkeersboete overgedragen aan het CJIB dan heeft het de mogelijkheid om bij uitblijven van de betaling een gerechtsdeurwaarder in te zetten. Mocht er dan nog steeds niet betaald worden dan kan het CJIB via de officier van justitie een arrestatiebevel uitvaardigen.

Bezwaar maken boete uit het buitenland

Heeft het nut om bezwaar aan te tekenen tegen verkeersboetes uit het buitenland? Volgens de mannen van Flitsservice.nl loont het zeker om bezwaar te maken tegen de boetes uit het buitenland. Ze geven op hun website zelfs een overzicht van de mogelijkheden om bezwaar te maken per land. Zo zijn er in Duitsland weer andere mogelijkheden dan in Zwitserland om onder de verkeersboete uit te komen.

Het komt er kort gezegd op neer dat er een bezwaarschrift moet worden opgesteld waarin wordt omschreven waarom de boete niet veroorzaakt kan zijn door de eigenaar. De ANWB geeft in hun rechtshulpwijzer een voorbeeldbrief waarmee bezwaar kan worden gemaakt. De combinatie van deze brief en de juridische inzichten die een website als flitsservice je geeft moet het mogelijk maken om een gedegen bezwaar op te stellen en zo onder de gereden boete uit te komen.

Boete buitenland leaseauto

Voor de leaserijder is dat nog iets vervelender aangezien de leasemaatschappij meestal de boetes vooruit betaald en deze achteraf van het salaris worden ingehouden. Het is daardoor lastig om een bezwaarschrift op te stellen voor de bekeuring uit het buitenland aangezien bij betaling van de verkeersboete er geen mogelijkheid meer bestaat om verder bezwaar te maken. Het is dus zaak om de leasemaatschappij tijdig op de hoogte te stellen van de boete met een verzoek om de boete niet te betalen.