07
augustus

Wat is bijtelling?

Wat houdt bijtelling nou eigenlijk in? Wanneer is bijtelling van toepassing? Hoe bereken ik de bijtelling die ik moet gaan betalen? Is het eigenlijk wel aantrekkelijk om een auto van de zaak te rijden? Dit zijn allemaal vraagstukken waar je tegenaan loopt op het moment dat er gekozen wordt voor een auto van de zaak. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk wat is bijtelling nou eigenlijk?

Om antwoord te geven op onze hoofdvraag “wat is bijtelling?” is het verstandig om eens te kijken bij degene die verantwoordelijk is voor de bijtelling en dat is de belastingdienst. De belastingdienst zegt het volgende over bijtelling:

“Als u in een auto van de zaak rijdt, moet uw werkgever een bedrag bij uw loon tellen voor het voordeel dat u van het privégebruik heeft. Dit bedrag is de zogenaamde bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de auto waarin u rijdt. Uw werkgever houdt over de bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Uw nettoloon gaat hierdoor omlaag.”

Bijtelling is volgens de belastingdienst dus de vergoeding voor het privégebruik van de auto van de zaak.

Geen Privegebruik = Geen bijtelling

Maar wat als de auto van de zaak niet voor privégebruik wordt gebruikt waarom zou ik als bestuurder van de auto dan alsnog die vergoeding betalen. Ook daar geeft de belastingdienst antwoord op:

“Als u niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé rijdt en u kunt dit bewijzen, hoeft uw werkgever niets bij uw loon te tellen.”

Bijtelling is de belasting die wordt betaald voor het privé rijden van de auto en wordt dus als additioneel salaris gezien vandaar dat er ook belasting e.d. over moet worden betaald. Behalve als er aangetoond kan worden dat er met de auto maximaal 500 km per jaar wordt gereden.