06
mei

Sterke daling Leaseregistraties april, stilte voor de storm?

De leaseregistraties worden nauwgezet bijgehouden en na het aflopen van de maand maakt Aumacon snel een overzicht zodat iedereen binnen de branche op de hoogte is van de laatste cijfers. De leaseregistraties april laten een trendbreuk zien. In april zijn het aantal leaseregistraties gedaald met 7,1 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2014.

Gelukkig zit de leasemarkt nog wel in de lift vergeleken met 2014. In de eerste vier maanden van 2015 werden er tot op heden 31.369 nieuwe leaseauto’s geregistreerd. Dit is 7,5 % meer ten opzichte van 2014. Het gaat dus overall gezien een stuk beter. Maar waar komt dan die trendbreuk vandaan? De verwachtingen voor 2015 zijn namelijk goed. Dat blijkt ook uit de cijfers. Naar het einde van jaar toe zouden het aantal leaseregistraties zelfs toe moeten nemen met het oog op de op de hand zijnde bijtellingswijzigingen.

Vanaf 2016 worden de CO2 normen wederom aangescherpt en de bijtellingstarieven verder verhoogd. De onderstaande normen zullen worden gehanteerd:

  • 4% bijtelling voor leaseauto’s die 0 gram CO2 uitstoten
  • 15% bijtelling voor leaseauto’s met een uitstoot per kilometer die tussen de 0 en 50 gram CO2 ligt
  • 21% bijelling voor leaseauto’s met een uitstoot per kilometer die tussen 51 en de 106 gram CO2 ligt
  • 25% bijtelling voor leaseauto’s met een CO2 uitstoot hoger dan 106 gram per kilometer.

Het spreekt voor zich dat menig leaserijder nog voor het einde van het jaar een nieuwe auto wil uitzoeken en nog minimaal 5 jaar genieten van lage bijtelling. Het wordt de leaserijder ook steeds makkelijker gemaakt doordat de keuze binnen het 7% bijtelling segment steeds groter wordt. Wij zijn daarom ook van mening dat de maand april een uitzondering zal zijn. Naarmate het einde van het jaar nadert zullen wij een rally zien op de auto’s met 7% en 14% bijtelling.