29
juli

Nieuwe regelgeving privegebruik deelauto en TVL

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen is al jarenlang in onderhandeling met de belastingdienst over de regelgeving omtrent bijtelling. Specifiek over het privégebruik van een deelauto en over het tijdelijke vervangend leasevoertuig. De doorbraak in de onderhandeling is volgens VNA een opmaat naar nieuwe mobiliteitsconcepten.

Deze doorbraak, zoals VNA dit noemt, betreft nieuwe regelgeving op het gebied van het privégebruik van de deelauto en de het voorkomen van dubbele bijtelling bij een tijdelijk vervangend leasevoertuig.

Voorheen was het niet mogelijk om de deelauto van de werkgever ook privé te gebruiken. Veel mensen kozen om deze reden niet voor een flexibele mobiliteitsoplossing maar bleven bij de auto van de zaak. Sommige werknemers hebben niet dagelijks een auto nodig – misschien is op maandag wel de trein het beste vervoersmiddel en op dinsdag kan gecarpoold worden – Werkgevers bieden daarom inmiddels flexibele mobiliteitsoplossingen aan zodat er zelf gekozen kan worden welk vervoersmiddel wordt ingezet op welk moment. Mocht dan toch een auto nodig zijn voor bijvoorbeeld een afspraak buiten de deur dan was er altijd nog de deelauto van de zaak. Genoeg reden om de eigen auto de deur uit te doen.

Helaas was het niet mogelijk om die deelauto van de zaak voor privé doeleinden te gebruiken. De fiscus kon niet goed overweg met deze regeling want ook over de privé kilometers met de deelauto zou dan belasting moeten worden betaald. De registratie hiervan werd te complex en mede daardoor ook verboden. Waardoor of een eigen auto gekocht moest worden of het toch verstandiger was om de leaseauto te behouden. Terwijl een deelauto nou juist bij uitstek een auto is die vaak stilstaat en daardoor erg geschikt is om deze in te zetten voor de werknemers.

De nieuwe regeling maakt het mogelijk dat de werkgever optreed als verhuurder. De deelauto kan dan door de werknemer worden gehuurd tegen een marktconform tarief. De werkgever moet wel een sluitende kilometerregistratie overleggen aan de fiscus en het marktconforme tarief voor de verhuur wordt jaarlijks vastgesteld door de VNA en de belastingdienst.

Een andere regelgeving die zal worden aangepast is die van het tijdelijk vervangend leasevoertuig. Soms kan het gewoon handig zijn om flexibel te zijn qua vervoersmiddel. Is de dagelijkse auto een kleine zuinige diesel en vanwege een veranderende werksituatie is een grotere auto tijdelijk noodzakelijk dan moet dat mogelijk zijn. Tot op heden gaf dat veel problemen met dubbele bijtelling. De VNA en de fiscus hebben hier afspraken over gemaakt zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Zoals eerder aangegeven zijn deze nieuwe afspraken een opmaat naar nieuwe mobiliteitsconcepten en wordt zowel de werkgever als de werknemer flexibeler in de keuze van het vervoersmiddel. Wij zijn benieuwd hoeveel mensen in de praktijk ook gebruik gaan maken van deze regeling.