02
juli

Nieuwe CO2 meetmethode maakt nieuwe auto 1000 euro duurder

De Europese automarkt begint eindelijk een beetje uit het dal te klimmen maar een volgend obstakel doemt op aan de horizon. 

De Europese Commissie is van plan om de huidige NEDC (New European Drive Cycle) te vervangen door de WLTP een nieuwe methode, die meer accuraat is in het meten van de CO2 waarden en het verbruik van nieuwe auto’s. De WLTP (World Light Vehicle Testprocedure) wordt ook gebruikt in de Verenigde Staten en zou dus een eenduidiger beeld moeten scheppen.

De fabrieksmetingen omtrent verbruik zijn al jaar-en-dag een twistpunt. Koop je een nieuwe auto dan is het verbruik dat in de fabriek wordt gemeten altijd lager dan als er zelf wordt gereden. Dat komt omdat de regels voor het meten van verbruik zijn vastgelegd door de EU en deze inmiddels verouderd zijn. Een nieuwe meetwijze zou hier een uitkomst zijn voor de fabrikanten.

Deze nieuwe meetmethode brengt ook een groot nadeel met zich mee voor de fabrikanten. Doordat de meetmethode nauwkeuriger is zal het ook een stuk moeilijker worden om aan de strenge CO2 normen te voldoen. In 2021 moet het Europese wagenpark een gemiddelde uitstoot hebben van 95 gr/km. Op basis van de huidige testmethode ligt Europa op schema om aan deze voorwaarden te voldoen maar met de introductie van de WLTP zal het heel lastig worden om dit doel te behalen. De verwachting is namelijk dat de CO2 uitstoot, die gemeten zal worden met de WLTP, zo’n 20 procent hoger ligt dan door de fabrikanten nu wordt opgegeven.

De fabrikanten zullen meer moeten investeren in nieuwe technieken om aan de CO2 en NOX normen te blijven voldoen. Volgens de berekeningen van BNP Paribas zou het zelfs kunnen betekenen dat als de fabrikanten zich willen confirmeren aan de WLTP een auto tot wel € 1.000,- duurder gaat worden om te produceren. Deze kosten zullen uiteraard worden doorberekend aan de autokoper en de leasemaatschappijen, die het op hun beurt zullen verwerken in de leaseprijs. Fabrikanten proberen daarom met man-en-macht om de introductie van de nieuwe test-methode te vertragen naar 2020. De EU daarentegen wil de nieuwe meetmethode al introduceren in 2017.

Waar de nieuwe meetmethode voor veel grote merken en probleem zal opleveren betekent dit voor de fabrikanten van elektrische auto’s een stimulans. Niet alleen voor de Tesla’s heeft dit een voordeel ook voor de leveranciers van brandstofbesparende en CO2 beperkende producten zal de introductie van de WLTP meer handel opleveren.