26
januari

Nederland proeftuin zelfrijdende auto

Afgelopen week werd bekend dat de ministerraad ingestemd heeft met een voorstel van minister Schultz van Haegen om op grote schaal tests te gaan uitvoeren met zelfrijdende auto’s.

Van de week schreven wij nog over Singapore dat een gedeelte van hun wegennetwerk open heeft gesteld voor zelf sturende auto’s. Is nu ons eigen kleine kikkerlandje aan de beurt.

Er zit wel een verschil tussen hetgeen in Singapore is besloten en waar wij in Nederland mee gaan testen. In Singapore wordt echt gekeken naar de autonome auto, in Nederland gaan we testen met auto’s die onderling met elkaar communiceren. Het komt er dus kort gezegd op neer dat er binnen afzienbare tijd tests gaan plaatsvinden waarbij auto’s met elkaar communiceren om zodoende de doorstroom te verbeteren.

Auto’s die hun snelheid aanpassen op de voorganger kennen we al (adaptive cruis control). Maar als bijvoorbeeld de rem intensiteit of de snelheid wordt doorgegeven aan de auto’s om ons heen, dan kan het rijgedrag van deze auto’s daar op worden aangepast. In veel gevallen kan de bestuurder worden gewaarschuwd en in bepaalde gevallen kan de besturing van de auto worden over genomen. Wij kunnen ons al tal van situaties bedenken waarbij het fijn zou zijn als wij/de auto voorkennis hebben op onze voorganger.

Het DAVI project van TNO, TU Delft, RDW en Connekt is ons inziens een project wat in de nabije toekomst op het openbare wegennetwerk kan worden getest. In onderstaande video wordt toegelicht wat het project inhoudt en wat de voordelen zijn.

Met het besluit van de ministerraad  wordt de RDW bevoegd om voor grootschalige testritten op de openbare weg ontheffing te verlenen. Diverse partijen hebben zich al gemeld die testritten willen uitvoeren. Zo bereidt TNO in samenwerking met onder andere DAF, het Havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland een test met autonoom rijdende vrachtwagens voor en verkennen de provincie Gelderland en Wageningen UR de mogelijkheden van zelfrijdende voertuigen in het gebied Foodvalley.