04
januari

Minder Milieu Investerings Aftrek (MIA) in 2014

Uit de gisteren gepubliceerde milieulijst 2014 van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voorheen Agentschap NL en Dienst Regelingen, is gebleken dat er in 2014 in totaal 10 miljoen minder MIA beschikbaar is voor de ondernemer in Nederland.

MIA oftewel Milieu Investeringsaftrek, met deze regeling wil de overheid investeringen in milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen stimuleren. De overheid vindt dat de aanschaf van een elektrische auto met een CO2 uitstoot van 0 gr/km hieronder valt. Daarom is het mogelijk om tot een investeringsbedrag van € 50.000,- maximaal 36% MIA af te trekken. De MIA voor een Plugin Hybrid is afhankelijk van de uitstoot van de auto. Heeft deze een uitstoot tot 30 gram CO2 per kilometer dan geldt een MIA van 27% met een maximaal investeringsbedrag van € 35.000,-. Valt de uitstoot van de hybride tussen de 30 en 50 gr/km dan mag 13,5 MIA worden afgetrokken met een maximale investering van € 12.500,-.

In tegenstelling tot vorig jaar staan er dit jaar geen zeer zuinige diesel of benzineauto’s meer op de milieulijst. In plaats daarvan heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland er voor gekozen om de Aardgas auto te stimuleren. In het geval dat de ondernemer een Aardgas auto koopt, die geen bestelauto of taxi is dan komt deze in aanmerking voor een MIA van 13,5% voor de helft van de investering.

Ook het plaatsen van een oplaadpaal of een vulpunt voor Aardgas of GroenGas kom in aanmerking voor een Milieu Investeringsaftrek. Is de investering groter dan € 2.500,- dan kan er gebruik gemaakt worden van een MIA van maximaal 36%.

Het potje voor de MIA is niet oneindig en kan gebruikt worden totdat deze op is. In 2014 is er in totaal 93 miljoen euro. Dit is ongeveer 10 miljoen euro minder dan 2013. Dit komt doordat er vorig jaar een overschrijding is geweest van de MIA die verrekend wordt met het nieuwe jaar. Ondernemers opgelet, wil je in aanmerking komen voor een MIA, vraag deze dan in de eerste gedeelte van het jaar aan zodat teleurstelling wordt voorkomen.