26
oktober

Leaserijders tanken bewuster?

Volgens een onderzoek dat is geplaatst op de website van de Auto van de Zaak zou de leaserijder steeds bewuster gaan tanken. Op het eerste gezicht een goede ontwikkeling zou je zeggen. Maar is dat wel zo?

Als er iets verder wordt gekeken naar de kop van het artikel dan roept het artikel toch wat vragen op.

Het nieuwsbericht stelt dat de leaserijder steeds minder vaak langs de snelweg tanken. Wat uiteraard een goed teken is, zeker voor de werkgevers. In het artikel wordt de aanname gedaan dat mensen die in de eigen omgeving of langs de provinciale weg tanken, prijsbewust tanken.

Wij weten natuurlijk niet wat de overige vragen waren uit het onderzoek maar op basis van alleen deze cijfers zouden wij niet willen stellen dat de leaserijder bewuster tankt. Het is maar het is of wordt uit het onderzoek niet duidelijk wat de daling is van het aantal mensen dat bijvoorbeeld langs de snelweg tankt ten opzichte van 5 jaar geleden. Welke verschuiving vindt er plaats? Gaan mensen die normaal gesproken langs de snelweg tanken nu langs de provinciale weg tanken of lokaal? Wordt dit gedaan op basis van prijs of zijn er nog andere omstandigheden die hier een rol in spelen?In het artikel wordt ook niet duidelijk hoe groot het panel (N=?)  van het onderzoek is geweest. Hebben we het hier over een representatieve afspiegeling van de leaserijders populatie?

Ik zou me bijvoorbeeld goed kunnen voorstellen dat veel mensen op voorhand hun auto tanken voordat ze ermee wegrijden. Meestal gebeurt dat tanken dan lokaal in plaats van langs de snelweg. Dit is een aanname en zou alleen maar kunnen worden gecontroleerd door onderzoek.

Het is niet dat wij het onderzoek  niet willen geloven. Want we juichen het alleen maar toe dat de leaserijder ook meer prijsbewust gaat tanken. Misschien opent dit de ogen van de pomphouders langs de snelweg om ook de prijs gelijk te trekken met de lokale pompen en de concurrentie aan te gaan. Tango neemt hier bijvoorbeeld al het voortouw in door het eerste onbemande tankstation langs de snelweg te openen. Alleen zetten wij onze vraagtekens bij dit onderzoek. Maar misschien kan AVDZ hierop inhoudelijk reageren en onze vraagtekens wegnemen.