17
februari

Leaseprijs A-segment auto’s fors gestegen

CBS en Aumacon houden de leasemarkt scherp in de gaten. Zo wordt er door deze partijen ook gekeken naar de gemiddelde leaseprijs binnen de verschillende segmenten. De cijfers van het vierde kwartaal van 2014 zijn net bekend gemaakt.

In het derde kwartaal werd een lichte daling van de leaseprijzen geconstateerd. Q4 werd dat weer gecompenseerd en kwam over het geheel genomen de prijs van een leaseauto net iets hoger uit. Binnen de segmenten was een duidelijkere verschuiving te merken. Waar de prijs van een leaseauto in het B of D-segment daalde werden vooral de kleine auto’s uit het A-segment duurder.

Sinds 2010, het ijkjaar van het leaseprijsindexcijfer, zijn de prijzen van leaseauto’s uit verschillende segmenten steeds verder uit elkaar gaan lopen. Over het hele leasewagenpark is het leaseprijsindexcijfer ligt gestegen naar 102,6 punten. Binnen het A-segment wordt een forse stijging geconstateerd. Het indexcijfer is daar gestegen naar 117,6 punten. Alleen binnen het E-segment werd een duidelijke daling gezien naar 96 punten. De overige segmenten bleven rond de 100 of daar net iets boven.

Het lijkt wel alsof de leasemaatschappijen steeds vaker het geld moeten verdien in het A-segment. Waar voorheen het geld werd verdient bij de grotere leaseauto’s. Zien we nu dat steeds meer mensen kleiner rijden. De stijgende prijzen in het A-segment zijn hier een logisch gevolg van. Het geld moet toch ergens verdient worden.

Wat betreft het leaseprijsindexcijfer van de hybrides en de elektrische auto’s zijn er weinig veranderingen geconstateerd. Dit geldt ook voor de dieselauto’s. Benzineauto’s daarentegen zijn wel meer in prijs gestegen. Daar staat het indexcijfer op 104. Dit komt mede doordat veel van de auto’s uit het A-segment uitgerust zijn met een benzinemotor.