29
september

Hoeveel bijtelling ga ik betalen per 1 januari 2016?

Wachtend op Autobrief 2.0 vragen veel mensen zich af of een leaseauto per 1 januari 2016 nog wel een haalbare kaart is. Wat wel bekend is geworden, is dat het bijtellingspercentage tot boven de 20 procent zal gaan stijgen. Er doen zich al een aantal geruchten de ronde dat het wel eens 25% bijtelling zou kunnen worden.

Vanaf 1 januari 2016 zal er een eenduidig bijtellingsbeleid worden gevoerd door de overheid. Er wordt voor deze oplossing gekozen om de scheefgroei op de leasemarkt tegen te gaan. Door het huidige beleid is een situatie ontstaan waarbij een auto die buiten de 14% bijtelling valt ook daadwerkelijk een stuk minder wordt verkocht. Een eenduidig beleid, dus een vastgesteld bijtellingspercentage, zal dit voorkomen.

Wat kunnen we verwachten van Autobrief 2.0?

Autobrief 2.0 zal iets gaan zeggen over het beleid omtrent bijtelling, bpm en overige auto gerelateerde zaken. Autobrief 2.0 geldt voor de periode 2016 tot 2019. Naast een vastgesteld bijtellingspercentage van boven de 20 procent, zullen ook de plannen over de stimuleringsmaatregelen van emissieloze auto’s kenbaar worden gemaakt. Wat wel duidelijk is geworden is dat het rijden van elektrische en semi-elektrische auto zal worden gestimuleerd. De vraag is nog aan welke voorwaarden moet een auto blijven voldoen om in aanmerking te komen voor 7% bijtelling. Blijft het bijtellingspercentage van 7% überhaupt bestaan? Wordt er naar meer waarden gekeken dan de CO2 uitstoot en bijvoorbeeld ook naar de fijnstof uitstoot van de auto.

Ook het BPM stelsel zal omgegooid worden. Nederland kent een complex BPM systeem, een belasting bij aankoop van een nieuwe auto. Dit belastingsysteem is in de ons omringende landen niet bekend. Hierdoor zijn Nederlandse auto’s, ten opzichte van onze buurlanden vaak goedkoper. Het is de vraag of Staatssecretaris Wiebes hier veel verandering in gaat brengen maar duidelijk is wel dat ook dit de aankomende 3 jaar op de schop gaat.

De Autobrief 2.0 wordt voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer gestuurd en zal voor 1 juli 2015 moeten worden goedgekeurd. Dan is er nog voldoende tijd voor de autobranche om zich voor te bereiden op de aanstaande wijzigingen. De maatregelen uit Autobrief 1 zijn nog t/m 2015 van kracht pas daarna zal de nieuwe regelgeving in werking treden.