03
november

Eindelijk duidelijkheid over bijtelling 2016

Vanavond is er dan eindelijk duidelijkheid gekomen omtrent de plannen wat betreft bijtelling in 2016. Staatssecretaris Wiebes heeft besloten om het alternatieve plan van o.a. BOVAG, RAI Vereniging, VNO-NCW en MKB Nederland te adopteren voor in 2016. Wat de plannen zijn voor 2017 is nog niet bekend.

De kogel is door de kerk. Een zucht van opluchting gaat door alles en iedereen die ook maar iets te maken heeft met zakelijk rijden. De soap die zich de afgelopen weken rond de bijtelling van leaseauto’s heeft afgespeeld is voorlopig tot een einde gekomen. Het volk heeft gewonnen want Staatssecretaris Wiebes heeft gekozen voor het alternatieve voorstel dat ontwikkeld is door de verschillende belangenpartijen, Milieudefensie en Natuur & Milieu.

Na de stortvloed aan kritiek die Staatssecretaris Wiebes de afgelopen weken over zich heen heeft gekregen lijkt het alsof hij eieren voor zijn geld heeft gekozen. Vooral zijn eigen partij de VVD heeft de kritiek niet onder stoelen of banken geschoven. Ze waren erg duidelijk. Het initiële plan ging er niet komen.

Bijtelling 2016

Dit betekent dat er per 2016 toch nog maar 4 bijtellingscategorieën zijn. Naast 4%- en 25% bijtelling worden er twee nieuwe categorieën geïntroduceerd namelijk, 15- en 21% bijtelling. De bijtelling in 2016 komt er dan als volgt uit te zien:

  • 4% bijtelling voor leaseauto’s die 0 gram CO2 uitstoten
  • 15% bijtelling voor leaseauto’s met een uitstoot per kilometer die tussen de 0 en 50 gram CO2 ligt
  • 21% bijelling voor leaseauto’s met een uitstoot per kilometer die tussen 51 en de 106 gram CO2 ligt
  • 25% bijtelling voor leaseauto’s met een CO2 uitstoot hoger dan 106 gram per kilometer.

Het blijft dus interessant om een elektrische auto te rijden. De lasten voor het rijden van een semi-elektrische auto gaan wel iets omhoog maar zijn behapbaar en het overgrote deel van zakelijk rijdend Nederand gaat meer dan 20% bijtelling betalen.

Alle voortekenen rondom dit plan zijn goed en de kans is ook groot dat dit er gaat komen. Al kan de Eerste Kamer nog roet in het eten gooien, al is die verwachting er niet. Staatssecretaris Wiebes heeft zijn plannen verder toegelicht in een brief die naar de Kamer is gegaan. Volgende week worden de plannen in de Tweede Kamer besproken.

Nu hoogstwaarschijnlijk dit probleem is opgelost kan Staatssecretaris Wiebes zich gaan buigen over het andere probleem dat op zijn bord ligt en dat is de naheffing die Nederland krijgt van de belastingdienst. Hij heeft het er maar druk mee.