06
september

Einde 14 procent bijtelling in zicht [updated]

Meerdere bronnen rondom het kabinet hebben gemeld dat op Prinsjesdag bekend zal worden gemaakt dat de 14 procent bijtelling zal worden afgeschaft per 1 januari 2016. Deze regeling zal worden vervangen door een nieuwe regeling die een stuk simpeler zal worden. De exacte inhoud van deze nieuwe regeling wordt bekend gemaakt op Prinsjesdag.

Het viel natuurlijk een keer te verwachten dat de overheid een streep zou zetten door de 14% bijtelling. Dit segment werd in het leven geroepen om schonere auto’s te stimuleren. Nu bijna ieder merk meerdere modellen heeft die aan de CO2 eisen voldoet mag de schatkist weer gevuld worden. Door deze fiscale voordelen is de overheid in de afgelopen jaren heel wat belastinggeld misgelopen. Er is berekend door de rekenkamer dat dit sinds 2007 al zo’n 7 miljard euro is geweest.

De echte reden is natuurlijk dat de fabrikanten de auto’s zo wisten te manipuleren dat deze voldeed aan de eisen van 14 procent bijtelling. Zo werden er smallere banden gemonteerd voor minder rolweerstand en de roosters werden afgeplakt voor een betere aerodynamica. Zeg nou zelf, ‘een Porsche Cayenne met 14% bijtelling is toch ook te mooi om waar te zijn’.

Waar je voorheen nog een auto uitzocht op het uiterlijk, de specificaties of de status die de auto gaf. Was nu de eerste vraag, ‘heeft de auto 14% bijtelling?’. Daarna werd pas gekeken of het ook een leuke auto was. Maakte je als fabrikant een auto die net buiten de eisen van de bijtelling viel dan wist je op voorhand dat de auto minder zou verkopen.

Doodsteek voor de autoverkopen?

De afgelopen jaren werden de autoverkopen nog kunstmatig op orde gehouden door de fiscale voordelen zoals 14 procent bijtelling, maar nu ook hier de streep door wordt gezet is het wachten op de faillissementen. Uiteraard zal het in aanloop naar 1 januari 2016 nog eenmaal zorgen voor een stimulans van de autoverkopen maar daarna voorzien wij niet veel goeds.

De particuliere verkoop van auto’s zit al jaren in het slob en de meeste dealers wisten nog net hun hoofd boven water te houden door de lease van auto’s. Uiteraard zullen er nog wel auto’s geleased blijven worden maar het wordt wel een stuk kostbaarder.

Het is even afwachten met welke regeling het kabinet op de proppen komt. Vooral voor welk bijtellingstarief zal worden gekozen. Een ding is zeker leasen wordt alleen maar duurder.

Updated 6 september 2014:

Het heeft er alle schijn van dat er vanaf 1 januari 2016 één generiek bijtellingspercentage zal worden gehanteerd. Een duidelijke uitspraak over het percentage wordt gedaan op Prinsjesdag maar de verwachting is dat 25% ofwel 22%  bijtelling zal worden. Hooguit de elektrische auto’s met nagenoeg geen uitstoot kunnen nog rekenen op een aantrekkelijke bijtelling.

Voor zakelijke rijders die nu een auto met 14 procent bijtelling hebben kan de bijtelling per 1 januari 2016 met meer dan 70% oplopen. Voor veel mensen zal het dan onmogelijk worden om een auto van de zaak te blijven rijden. Vereniging Auto van de Zaak (VAVDZ), vroeg hun achterban wat ze zouden doen op het moment dat de bijtelling zou stijgen tot 22%. Een groot gedeelte, zo’n 39%, zegt dan af te zien van de leaseauto. Zou de bijtelling nog hoger uitvallen dan zegt zelfs 76% van hun volgende leaseauto af te zien.

Een eenduidig bijtelling tarief is wat ons betreft noodzakelijk omdat de huidige bijtellingsdifferentiatie marktverstorend werkt. Het is alleen wel zaak dat er goed wordt gekeken naar wat een geschikt tarief is waarmee niet ineens de leasemarkt in elkaar stort. Mocht het generieke tarief 25% worden, dan voorzien wij in 2016 grote problemen binnen deze branche.